HY210 ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา5,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY211 ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา6,500บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY212 ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา5,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY213 ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา5,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY220 ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY221 ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY222 ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา6,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY223ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา7,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY230 ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา8,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY231 ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา8,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY232 ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา 8,500 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY233 ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา8,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY240 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY241 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY242 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY243 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY244 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY245 ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา9,900 บาท รถตู้รับจาก กทม.

HY210A ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา3,500บาท รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY211A ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา4,200 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY212A ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา3,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY213A ทัวร์สงขลา 2 วัน 1 คืน ราคา3,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY220Aทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา5,200 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY221A ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา5,200 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY222A ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา4,500 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY223A ทัวร์สงขลา 3 วัน 2 คืน ราคา5,200 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY230A ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา6,200 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY231A ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา6,200 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY232A ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา6,200 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY233A ทัวร์สงขลา 4 วัน 3 คืน ราคา6,900 บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY240A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500บาท รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY241A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY242A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY243A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY244A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

HY245A ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

ทัวร์สงขลา 5 วัน 4 คืน ราคา7,500 บาทรถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่

รหัส HY241A หาดใหญ่ - ทะเลตรัง - กระบี่ - พังงา - เขาสก 5 วัน 4 คืน

วันที่1 ตลาดกิมหยง - Hatyai Ice Dome - Hatyai Cable Car - พระพุทธมงคลมหาราช
เช้า ทีมงานสไมล์ไทยอีโคทัวร์คอยให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปช็อบปิ้งตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปสวนสาธารณะหาดใหญ่ นำท่านเข้าเมืองน้ำแข็ง Hatyai Ice Dome ซึ่งข้างใน จะมีอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียส ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักโดยช่างมืออาชีพชาวจีน เมืองฮาบิน นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ชมประติมากรรมน้ำแข็งจุใจ จากนั้นออกจากเมืองน้ำแข็งเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปนั่งกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธมงคลมหาราช จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
เย็น บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระทางการท่องราตรี (วันพุธ-วันอาทิตย์ จะมีตลาดนัดเปิดท้ายกับตลาดนัดกรีนเวย์ ตอนกลางคืน)

วันที่2 หาดใหญ่ - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
เช้า บริการอาหารเช้า นำคณะทัวร์เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดปากเมง จ. ตรัง จากนั้นลงเรือเดินทางไปเกาะมุก นำคณะทัวร์ลงว่ายน้ำชมถ้ำมรกต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นว่ายน้ำกลับมาที่เรือเพื่อเดินทางไปเกาะกระดาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) ที่เกาะกระดาน จากนั้นนำท่านลงดำน้ำชมปลาการ์ตูนที่กำลังแหวกว่ายในปากะรังอ่อน (ระวังเม่นทะเล) จากนั้นนำท่านไป ดำน้ำชมปะการังน้ำลึกที่เกาะเชือก เกาะม้า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง
เย็น นำคณะทัวร์เดินทางไปเข้าที่พักที่หาดปากเมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 หาดปากเมง - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ภูผากาโรส - ท่าปอมคลองสองน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า นำคณะทัวร์เดินทางไปสระมรกต ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อนซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย
เที่ยง บริการหารกลางวัน เดินทางเข้าสู่อำเภออ่าวลึก เดินทางลงเรือไปยัง ภูผากาโรส ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาความงดงามไว้ได้ “กาโรส’’ เป็นชื่อของกลุ่มภูเขาหินปูนที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ เป็นป่าชายเลน ที่น้ำเค็มท่วมถึงยามน้ำขึ้น ผสมผสานกับป่าพรุที่มีสายธารน้ำจืดซึ่งเป็นธารน้ำพุใสสะอาดจากใต้ดิน ไหลรินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง คลองท่าปอมจึงกลายเป็นคลองสองน้ำ ที่บางช่วงเวลาก็จะกลายเป็นคลองน้ำจืดสะอาดใสไหลเย็นฉ่ำ บางช่วงเวลาก็จะกลายเป็นคลองน้ำเค็ม โดยมีผืนป่ารอบข้างที่มีทั้งป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่เติบโตอยู่ในน้ำกร่อยและน้ำเค็มผสมผสานกับป่าพรุน้ำจืด เย็น บริการหาอาหารเย็น เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 กระบี่ - เขาตะปู - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี
เช้า บริการอาหารเช้า เดินทางล่องเรือชมความงามของอ่าวพังงา ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู และมหัศจรรย์ของเขาพิงกันจากนั้นนั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี นำท่านกลับท่าเรือจากนั้นเดินทางไปเขื่อนเชียวหลาน
เย็น นำท่านลงเรือไปนอนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำที่ตรงหน้าที่พักหรือพายเรือแคนนู (ฟรี)
ค่ำ บริการหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่5 เขื่อนเชียวหลาน - กุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติเขาสก
เช้า บริการอาหารเช้า สัมผัสอากาศเช้าที่สดชื่นชมไอน้ำที่ขึ้นจากผืนน้ำ ถ่ายรูปจนจุใจ จากนั้น นั่งเรือพร้อมชมธรรมชาติยามเช้าและสัมผัสกับบรรกาศที่หาได้ยากที่เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่มีความสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก นำคณะทัวร์เดินป่าเล่นน้ำตก ชมดอกบัวผุดระหว่างเส้นทางที่เดินไปน้ำตก (จะบานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม) จากนั้นนำคณะเข้าชม ถ้ำวราราม หรือถ้ำปลา เยี่ยมชมบ้านของนักกีฬาโอลิมปิก วรพจน์ เพชรคุ่ม
เย็น ส่งคณะทัวร์ที่สนามบินสุราษธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคา........... อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 4 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 13 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท

โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783

รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่ E-mail Sm789@hotmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ โอนเงินมัดจำ 50 %
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
ในกรณีที่คณะทัวร์ยกเลิกทัวร์
-ไม่คืนเงินมัดจำ